26.07 | SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES MUNICIPALS D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I ARTS VISUALS EN L’ÀNBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural publicarà per segon any la convocatòria d’ajuts que té com a objectiu formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals. També pretén afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes de l’àmbit de l’ensenyament reglat.

Els programes a subvencionar poden incloure dos tipus de línies d’actuació: per una banda programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals i, per altra, projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals.

Les bases d’aquests ajuts preveuen dues modalitats diferents de programes, una d’arts escèniques i música i una altra d’arts visuals. Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud per a cada una de les modalitats. Els projectes presentats poden incloure els dos dipus de línies d’actuació: programacions professionals i projectes participatius.

Les sol·licituds s’han de tramitar a través de la plataforma interadministrativa EACAT. El període de presentació de sol·licituds és del 5 de juliol al 4 d’octubre de 2022 a les 14h.

Més info aquí