29.06 | PLA_C* CULTURA PEL CLIMA

S’obra un nou ajud adreçat a la realització d’actuacions o per a obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural.

L’objecte és la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural.

Hi ha dues modalitats:

a) Realització d’actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l’impacte ambiental de les activitats i els projectes de les empreses o les entitats culturals, dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, d’arts visuals, del llibre, dels videojocs i de la cultura digital.
* En queden excloses les actuacions relatives a la realització de diagnosis ambientals i per a la realització de consultories i plans de sostenibilitat ambiental.

b) Inversió en obres de millora de les infraestructures o en l’adquisició d’equipament tècnic, adreçada a reduirne l’impacte ambiental, per a equipaments culturals de titularitat privada, amb una programació professional estable.
* S’entén com a equipaments culturals les llibreries, les sales d’exhibició cinematogràfica, les galeries d’art, les sales de concert, els teatres, els espais d’assaig de les arts escèniques i de la música, els centres de creació, producció i exhibició d’arts digitals, i els espais d’emmagatzematge dels equipaments esmentats. En queden excloses les discoteques i les sales de ball que no actuïn com a sala de concert.

El proper 28 de juny el Servei de Desenvolupament i Transformació Empresarial (SDE) de l’ICEC organitza una sessió informativa en línia per explicar-ne tots els detalls i resoldre els possibles dubtes de la mateixa. Podeu inscriure’us a tra vés d’aquest enllaç.

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 21 de juliol del 2022, ambdós inclosos.