29.06 | SUBENCIONS A LA TRADUCCIÓ D’ARTS VISUALS

L’Institur Ramon Llull ofereix subencions a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics. 

Del 5 al 23 de setembre s’obrirà el termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Els textos originals hauran d’estar escrits -totalment o parcial- en llengua catalana, occitana (en la seva varietat aranesa) o castellana.
  • La traducció ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions tant les persones físiques com jurídiques i per optar a la subvencions han de complir amb el següent:

a. Artistes visuals:

  • Que l’autor/a hagi rebut crítica especialitzada.
  • Que l’autor/a hagi realitzat com a mínim, una activitat o projecte individual en el circuit professional o hagi estat objecte d’una publicació monogràfica sobre la seva obra.

b. Arquitectes:

  • Que sigui membre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
  • Que tingui obra construïda.

c. Dissenyadors/ores:

  • Que tingui un estudi professional en actiu
  • Que tingui com a mínim un any de trajectòria com a dissenyador en l’àmbit professional.

d. Comissari/ària o crític/a:

  • Que tingui crítica artística publicada en el context professional.

Més info aquí.