Glossari de termes

Aquí es fa un resum de termes i la seva explicació ja que es veu necessària la seva definició clara i concisa.

Moltes vegades per la falta de coneixement de vocabulari tècnic es dificulta la comprensió de les convocatòries, la seva presentació i per tant l’accés.

Si observes que algun terme o definició falta o no és clara, si us plau, avisa’ns mitjançant el formulari de contacte.

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Xarxaprod
Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya. Associació que aplega centres de producció i creació artística que té com a objectiu compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadores/s i fomentar la seva relació amb el públic. Espais tant públics com privats que ofereixen recursos, mitjans i suport als processos de la producció dins l’àmbit de la creació contemporània.
Y
Z