A cobert és un espai d’introspecció, debat, creació i acolliment situat al poble de Moià.  Disposa de dues sales, una, la zona dedicada a formacions, xerrades i com a taller per a artistes residents i l’altre per a exposicions de petit format. L’espai centra les seves línies de treball en el pensament crític i la literatura. La seva programació s’enfoca des d’una perspectiva feminista, antipunitivista, decolonial i coherent amb l’entorn que habita, posant de relleu l’obra de creadores del territori.

Adreça: Carrer del Salt 10. 08180 Moià (Barcelona)

Email: info@acobert.cat

Web: www.acobert.cat

Telèfon: 603 61 13 88