El Forn de la Calç  i els edificis industrials de l’antiga activitat minera acullen des del 2008 el Centre d’Art  Contemporani i Sostenibilitat (Cacis), dedicat a l’experimentació, investigació i difusió de les pràctiques ar­tístico-culturals. Fomentant la sostenibilitat com a estratègia de reforma, Cacis presenta cada any un programa de residències per a artistes i altres professionals vinculats a la creació, la cultura, l’educació, la investigació, l’ecologia i les ciències per produir projectes experimentals i innovadors per aprofundir i fomentar un pensament crític.

Adreça:  El Forn de la calç , 08275 Calders

Email: info[at]cacis.cat

Web: www.elforndelacalc.cat

Telèfon: 646601580 / 93 8309159