El Corralito CCA és l’únic Centre de Creació Artística Contemporània de Terrassa. El projecte es basa en facilitar la participació col·lectiva entre diferents artistes de la ciutat, per tal d’articular i enfortir el teixit cultural i artístic. El Corralito CCA desplega la seva activitat posant les persones i la seva capacitat d’intervenir com a protagonistes, amb la intenció de transformar les dinàmiques socials i culturals.

 

Adreça: C/ Sant Leopold, 6308222, Terrassa, Barcelona

Emai: elcorralitocca@gmail.com