Memòria Jornada Xarxaprod a la Demarcació de Lleida

Aquesta jornada ha estat la primera trobada de Xarxaprod amb els agents culturals de la província de Lleida vinculats a la creació i producció contemporània.

La primera part de la jornada ha servit per fer una presentació entre els assistents. La segona part de la jornada ha servit per elaborar de manera col·lectiva una anàlisi DAFO per tal de poder seguir treballant amb la Diputació per a millorar les condicions del sector a Lleida.

Hi han assistit més de quaranta professionals de tota la província i de totes les disciplines.

Descarrega’t la memòria.