Memòria: Projecte de mentoratge 2023

D’acord amb els objectius de Xarxaprod, aquest 2023 la Xarxa ha impulsat un programa de mentoratge d’espais de creació i producció artística per a espais de creació emergents. Aquest ha ofert formació i assessorament, amb l’objectiu de donar suport als nous projectes, oferint un itinerari d’aprenentatge i eines professionals fonamentals pels agents del sector cultural.

El programa de mentoratge s’ha realitzat en el marc dels fons Next generation en àrees no urbanes i amb baixa densitat
de població. Com a Xarxa, sabem que en les fases inicials d’un projecte, la figura del mentor és clau per a impulsar-ho, donant els coneixements i les habilitats professionals necessaris als gestors culturals.. El programa ha anat de la mà de la coordinació de reunions dels espais de creació amb entitats promotores d’ajuts, assessorament i subvencions per a millorar l’autonomia dels espais creadors.

El programa de mentoratges s’ha materialitzat en la creació d’unes beques de residències artístiques de suport a la producció i la investigació de projectes artístics que treballen al voltant de qüestions com la sostenibilitat ambiental, les noves tecnologies i la feminització de la pobresa. El funcionament del programa es basa en el mentoratge d’espais de creació i producció artística emergents per part d’altres centres de creació experimentats, i un programa de residències per a artistes investigadors als espais receptors de la formació.