Relatoria: IIa Trobada d’espais de creació a Lleida

Seguint amb la línia de treball que va iniciar-se el 2022 amb la Diputació de Lleida, el passat divendres 29 de setembre del 2023, es va celebrar una IIa trobada de la província de Lleida amb la voluntat d’ajudar a articular les iniciatives existents en aquest territori amb poca densitat, facilitant aquest espai de trobada per fer-les aflorar i visibilitzar-les. 

Enguany, la relatoria gràfica ha estat a càrrec de Joan Codina.